Girardin

Den største af de autentiske lambiske bryggerier og gueuze-blandere tilbage i Senne-dalen. Det er et gårdbryggeri på det, der engang var aristokratens ejendom, ved St.