Kollektion: Orval

Orval Brewery blev inden for klostrets rammer oprettet i 1931 for at finansiere Orvals enorme genopbygningsværker. Bryggerimester Pappenheimer er opfinder af opskriften på Orval. Bryggerens handelspolitik er tilpasset klostersamfundets værdier. Indtægter går til social velfærd og vedligeholdelse af bygningerne.