Brasserie d'Orval

Orval Brewery blev inden for klostrets rammer oprettet i 1931 for at finansiere Orvals enorme genopbygningsværker. Det har ansat lægearbejdere fra starten, herunder bryggerimesteren, Pappenheimer, der opfandt opskriften. Bryggerens handelspolitik er tilpasset klostersamfundets værdier. Indtægter fra royalties genereret fra varemærket går til social velfærd og vedligeholdelse af bygningerne.